Lääkityksen tarkistus

Lääkityksen tarkistus on apteekin lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville. Voit varata palveluun ajan apteekistamme.

Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

Lääkehoidon tarkistuksesta jää potilaalle kirjallinen raportti, jonka voi näyttää esimerkiksi hoitavalle lääkärille vuositarkastuksessa. Lääkäri voi käyttää lääkehoidon tarkistuksen yhteydessä tehtyä raporttia hoidon suunnittelussa.

Lääkehoidon tarkistus selkeyttää lääkehoidon kokonaisuutta sekä sisältää neuvontaa lääkkeiden oikeista käyttötavoista. Palveluun sisältyy  30-60 minuutin keskustelu lääkehoidon tarkistuksessa tehdyistä havainnoista. Palvelu on maksullinen (40 e sis.alv 24%).

Tarvitsemme palvelun toteuttamista varten listan käytetyistä lääkkeistä (myös itsehoitolääkkeet). Voit tulostaa lääkelistan tästä laakityslista_suomi_taytettava_2018_.pdf Tuo lista apteekkiin jo ajanvarauksen yhteydessä.

Jos Sinua mietityttää jokin lääkityksessäsi, kysy palvelua apteekistamme. Autamme mielellämme!