Föråldrade mediciner

Man kan returnera mediciner till apoteket endast för förstörning. På grund av läkemedelstryggheten kan apoteket inte inlösa mediciner, inte ens oöppnade förpackningar.

Från hemhushållen tar apoteken gratis emot föråldrade och oanvända läkemedel. Allt läkemedelsavfall som returneras till apoteket sänd vidare för att behandlas som farligt avfall. Det är apotekaren som ansvarar för läkemedlens kvalitet på apoteket och vi kan inte garantera felfriheten av de returnerade medicinerna. Läkemedel som redan en gång har lämnats ut till kunden, kan inte säljas på nytt. Därför ersätts inte heller kunden för oanvända läkemedel. Förfarandet baserar sig på läkemedelslagen och på de anvisningar myndigheterna har gell apoteken.

Returnerna oanvända läkemedel så här:

* avlägsna från läkemedelsförpackningarna påskrifter som innehåller patientuppgifter (såsom doseringslappar)

* hämta läkemedlen till apoteket i en genomskinlig, tättslutande plastpåse

* tabletter och kapslar kan avlägsnas från originalförpackiningarna. Tabletter och kapslar som är i genomtrycksförpackningar behöver inte lösgöras från sin förpackningar. För de tomma glasburkarna till glasinsamlingen och plastburkarna i avfallet.

* returnera flytande ämnen i sina originalförpackningar.

* returnera alltid jodtabletter och andra läkemedel som innehäller jod i sina originalförpackningar i en separat genomskinlig plastpåse. Jodhaltiga läkemedel är t.ex. Jodix-tabletterna, samt Betadine- och Iodosorb-preparaten.

* returnera febertermometrar som innehåller kvicksilver separat från läkemedels avfallet.Lägg söndriga kvcksilverfebertermometrar t.ex. i en tättslutande glasburk.

* returnera sprutor och nålar separat från läkemedelsavfallet. Lägg dem i en omgenomtränlig förpackning, såsom en tom plastflaska eller glasburk.

Apoteket tar inte emot annat avfall (t.ex. kemikalier, flaskor med hårlack, batterdrivna febertermometrar eller andra elektroniska apparater, batterier mm.).De bör föras till det lokala avfallscentret.

Text: Finlands Apotekareförbund, Finlands Kommunförbund och Avfallsverksföreningen rf. 5.4.2013, uppdaterad 21.5.2015.