kontrolltjänst för medicinering

I tjänsten kontrolleras kundens helhetsmedicinering, oändamålsenlig dubbelmedicinering och interaktioner. Dessutom granskas doserna och tidpunkten för intag av olika mediciner. Utöver detta beaktar man vilka läkemedel som lämpar sig för äldre.

Kontrolltjänsten omfattar också en ca halvtimmes diskussion, som bokas via apoteket. Kunden får ett skriftligt sammandrag över vad man kommit fram till under diskussionen samt om den rådgivning man gett. Tjänsten kostar 40 e (moms. 24%) 

För kontrollen behöver apoteket information om de receptbelagda och receptfria läkemedlen samt om naturprodukter, vitaminer och näringstillskott som används. Här kan du printa ut listan färdigt före tjänsten lakemedelslista_ruotsi_taytettava_2018_.pdf

En uppdaterad läkemedelslista inlämnas till apoteket före diskussionen (vid tidsbokningen).

Apoteket behöver information om receptbelagda mediciner och expedierade recept via Receptcentret och ber därför kunden om ett skriftligt samtycke för detta.

Känner du dig osäker på när du ska ta dina mediciner eller vilka mediciner som passar ihop? Misstänker du biverkningar? Välkommen till oss för att diskutera dina bekymmer med medicineringen!