Medicinutbyte
Vi expedierar Dina receptmediciner smidigt och snabbt medan Du väntar; om Du vill, så kan Du lämna recepten på apoteket och hämta dem senare. Vi kontrollerar alltid, om det finns att få förmånligare alternativ av Dina mediciner innehållande samma verk- samma beståndsdelar. Vi informerar Dig om möjligheterna och Du får själv avgöra om Du vill byta ut Dina mediciner mot billigare preparat. Läkaren kan förbjuda utbytet genom att göra vissa anteckningar på receptet och då följer vi naturligtvis läkarens föreskrifter. Du kan alltid fråga råd angående medicinutbytet eller andra medicinärenden, vi hjälper Dig gärna. Du kan även fråga, om alla de mediciner Du använder, passar ihop med varandra.

Sjukförsäkringsärenden
Du håller väl FPA-kortet (sjukförsäkringskortet) med Dig när Du kommer till apoteket, då får Du genast en möjlig ersättning för Dina receptmediciner.

Ytterligare information angående FPA-ärenden hittar Du på web-sidan www.fpa.fi.

Förnyandet av recept

Du kan lämna Dina recept hos oss för att förnyas, vi sköter förnyandet av eRecepten. Det tar ca 8 dygn att förnya dem. Avgiften för servicen är 3 euro oberoende av antalet recept.

Dosdispensering

Vi har delat mediciner i dosetter över 10 år.  Dosdispensering används mycket speciellt på åldringshemmen, men servicen passar mycket bra för enskilda klienter, speciellt för personer med dåligt minne.  Före påbörjandet av dosdispenseringen granskar vi kundens hela medicinurval: man tar bort de eventuellt onödiga medicinerna i samråd med läkaren och man försäkrar sig om, att de kvarblivande medicinerna passar ihop med varandra.

Om Du blev intresserad av dosdispenseringen, så var vänlig och kontakta oss, vi berättar gärna mera om den.